Kocioł MZN nowy model (z nadmuchem i automatyką)

Kotły grzewcze MZN to urządzenie o innowacyjnej konstrukcji, które zostało dostosowane do spalania węgla kamiennego sortymentu orzech. W tej sytuacji spalanie zachodzi poprzez system dolnego spalania. Kotły te pozwalają również na spalanie miału. W takiej sytuacji całość odbywa się w systemie górnego spalania. Kocioł został tak skonstruowany, że można korzystać z paliw długopłomiennych czyli węgla brunatnego lub też drewna.

Kocioł MZN posiada wentylator, regulator mikroprocesorowy który steruje pracą kotła, dzięki czemu znacznie podnosi się jego sprawność, ułatwieniu ulega obsługa oraz zachowanie żądanej temperatury. Kotły grzewcze MZN są fabrycznie przystosowane do pracy poprzez wykorzystywanie naturalnego ciągu spalin poprzez pomoc śruby regulacyjnej, która to znajduje się w klapce popielnika. Proces ten może się również odbywać za pomocą miarkownika ciągu (nie jest to standardowe wyposażenie urządzenia). W takiej sytuacji temperaturę sprawdza się na termometrze tarczowym. Kocioł posiada palenisko w kształcie prostopadłościanu, na dole jest ono zamknięte rusztami wodnymi. Dodatkowo w kotłach grzewczych MZN znajdziemy doskonale wykonane żaroodporne ruszta żeliwne (za wyjątkiem kotłów 16 kW)


Paliwa:
- drewno
- węgiel
- zrzynki
- miał


Zalety:
- gwarancja na okres 4 lat
- kocioł został wykonany z blachy kotłowej P265GH o grubości 6mm
- sprawność kotła na wysokim poziomie, dochodząca do 86,1 %
- sterownik obsługujący 2 pompy, C.O, C.W.U.
- możliwość pracy w systemach dolnego i górnego spalania paliw stałych
- ruszta stalowe wodne o przekroju trójkątnym oraz żeliwne ruszta ruchome
- innowacyjny wielopunktowy system dystrybuujący powietrze zarówno z prawej jak i z lewej strony bocznych ścian