Kocioł ZN (z nadmuchem i automatyką)

Kotły ZN posiadają wymienniki ciepła w formie prostopadłościanu mających podwójne ściany i zostały podzielone przegrodami wodnymi. Kocioł ZN został wyprodukowany ze stalowej blachy kotłowej o grubości 6mm. Przednia komora kotła to palenisko gdzie znajduje się wodny ruszt oraz ruszt ruchomy żeliwny. Klapa komory spalinowej znajduje się w górnej części kotła, pod pokrywą. Gdy kocioł pracuje, jest odpowiedzialna za kierowanie spalin w kanał między przegrodami wodnymi do czopucha. Dodatkowo gwarantuje łatwy dostęp do podjęcia działań związanych z czyszczeniem komór spalinowych. Czopuch umiejscowiony w tylnej części kotła odpowiada za odprowadzanie spalin do komina. Regulację ciągu umożliwia przepustnica spalin zamontowana na czopuchu. Konstrukcja wymiennika ciepła jest w całości okryta materiałem izolującym ciepło. Materiał ten wypełnia przestrzeń pomiędzy obudową kotła i wymiennikiem ciepła.

Kotły ZN to urządzenia z termowentylatorem. Zastosowanie wentylatora nadmuchowego oraz sterownika powoduje utrzymywanie stałej temperatury. Dokładne spalanie opału spowodowane jest poprzez wymuszony nawiew rozprowadzony dystrybutorami powietrza w komorze spalania. Dzięki temu procesowi można ograniczyć koszty związane z użytkowaniem kotła ZN


Paliwa:
- węgiel
- miał
- zrzynki
- drewno


Zalety:
- gwarancja 4 lata
- kocioł ZN wykonany jest z blachy kotłowej P265GH o grubości 6mm
- sprawność kotła rzędu 84,2 %
- sterownik obsługujący 2 pompy, C.O, C.W.U., z wyjściem na regulator pokojowy
- możliwość pracy w systemach dolnego i górnego spalania paliw stałych
- wodne ruszta stalowe o profilu trójkątnym i ruszta ruchome żeliwne
- innowacyjny wielopunktowy system dystrybuujący powietrze zarówno z prawej jak i z lewej strony bocznych ścian