Podgrzewacze wody użytkowej z wymiennikiem typu B (ocieplone)

Podgrzewacze wody użytkowej typu B, ocieplone przystosowane są do pracy w poziomie, z wykorzystaniem wymiennika zewnętrznego, na przykład wężownicy kuchennej.
Urządzenia te spełniają wymagania dyrektywy 73/23/EWG oraz są zgodne z artykułem 3 dyrektywy 97/23/WE.


Podgrzewacze wody użytkowej są dostępne:
- w pojemnościach od 60 do 300 litrów,
- w izolacji z pianki poliuretanowej,
- z możliwością wmontowania grzałki elektrycznej,
- z emaliowaną lub ocynkowaną powłoką antykorozyjną,
- z zewnętrzną obudową (skaj w kolorze jasny beż lub biały).

Urządzenie podlega dozorowi uproszczonemu i nie wymaga rejestracji w organach Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli temperatura pracy nie przekracza 100oC. Do każdego zbiornika dołączone jest poświadczenie zgodności wykonania z wymaganiami norm, wymaganiami przepisów Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-UC/2003. Maksymalne ciśnienie robocze zasobnika c.w.u. wynosi 6,0 bar. Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy wynosi 3,0 bar. Maksymalna temperatura pracy zasobnika c.w.u. wynosi nie więcej niż 100oC.

Wymienniki zbiorników wykonane są z rury stalowej o średnicy 26 mm (zbiornik typu S, S2, S2W) oraz 42 mm (zbiorniki typu U i U2); Ocieplenie stanowi pianka poliuretanowa o grubości w zależności od typu od 25 do 50 mm.

Zasobniki c.w.u emaliowane - emaliowane ceramicznie według niemieckiej normy DIN 4753 część II i III. Emaliowanie odbywa się w temperaturze 850 °C. Powłoki wykonywane są przy użyciu emalii typu SP261S.