Głowice studni

Głowice studni są przeznaczone do dokładnego zamykania wyjścia studni eksploatacyjnej. Stosowanie głowicy pozwala zabezpieczyć się przed dostaniem do studni niechcianych obiektów, mogących mieć wpływ na jej uszkodzenie, zablokowanie pracy. Ochrona przed obiektami takimi jak np. kamienie, piasek czy liście. Głowice studni mają odpowiednie atesty które pozwalają na wykorzystywanie ich w studniach głębinowych, z których woda ma być przeznaczona do celów spożywczych.

Głowica studni została przygotowana z następujących elementów konstrukcyjnych. Uszczelka wargowa, dławik elektryczny oraz ucho do linki zabezpieczającej.
Króciec czerpalny:
- dla średnic 110mm i 125mm - 1”, 5/4”, 6/4”
- dla średnic 160mm - 1”, 5/4”, 6/4”, 2”
- dla średnic 225mm - 2”, 2 1/2”, 3”