Urządzenie zabezpieczająco-sterujące UZS

Profesjonalne urządzenia zabezpieczająco – sterujące UZS stosowane są do zabezpieczenia pracy trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych, a także do ich bezpośredniego załączania i wyłączania.

Urządzenia te zabezpieczają przed następującymi negatywnych wydarzeń takich jak: zwarcia, przeciążenia, asymetrii zasilania, obniżenia napięcia zasilania, zaniku fazy, nadmiernej ilości załączeń oraz pracy „na sucho”.

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS przystosowane są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego przy wilgotności względnej powietrza do 80%, przy 20ºC, w otoczeniu wolnym od wody oraz pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysokość miejsca zainstalowania nie powinna przekraczać 1000 m nad poziomem morza.


Zalety:
stosowanie układów zabezpieczająco-sterujących typu UZS.5 to możliwość wydłużenia gwarancji aż do 3 lat
możliwość pełnego monitorowania pracy agregatów pompowych oraz przesyłanie danych za pomocą złącza w standardzie RS, protokół MODBUS RTU Slave